Behandelingen

Algemene kinesitherapie

Binnen de algemene kinesitherapie worden klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens behandeld. Er wordt getracht het lichaam zo goed mogelijk functioneel en pijnvrij te krijgen met behulp van manuele handelingen en oefentherapie.

Ook na een operatie is kinesitherapie vaak aangewezen. Dit kan gaan van het leren lopen met krukken, herwinnen van kracht en beweeglijkheid, tot het hervatten van werk- en sportactiviteiten.

Sportkinesitherapie

Door de competitiesporter worden vaak andere eisen gesteld. De lat ligt hier net iets hoger. Na een blessure is de klassieke revalidatieperiode onvoldoende om meteen lichamelijk en mentaal optimaal voorbereid te zijn op de (top)sporthervatting. Er wordt zo sportspecifiek mogelijk gewerkt, indien mogelijk ook on court, om het hele lichaam klaar te krijgen om terug op niveau te kunnen presteren.

Manuele therapie

Deze specialisatie wordt vooral bij rug- en nekklachten gebruikt om via mobilisatie of manipulatie de gewrichten terug beweeglijker te maken of pijnklachten te verminderen. Ook bij neurologische tekenen (tintelingen, voosheid of uitval van gevoel/motoriek in de ledematen) wordt manuele therapie gebruikt als behandeling.

Myofasciale therapie

Bij myofasciale therapie wordt er in de eerste plaats gewerkt op pijn die afkomstig is van de spieren. Dit kan door middel van dry needling, waarbij een naaldje wordt gebruikt om triggerpoints aan te prikken. Deze triggerpoints kunnen voor lokale of uitstralende pijnen zorgen die u tegenhouden of hinderen in de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. 

Ook via manuele pressure point therapie kunnen deze triggerpoints worden verholpen. 

Teleconsultatie 

Sinds de corona maatregelen van kracht zijn gegaan, is het voor de kinesitherapeut en de patiënt mogelijk gemaakt om via telefonisch - of videocontact een consultatie te verrichten. 

Op deze manier kan er vanop afstand online advies verleend worden, samen met de opmaak van een oefenschema.